برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (1079)

2-1-21.ایجاد اماکن رفاهی- ورزشی برای کارکنان و خانواده های آنان……………………………352-1-22.ایجاد غذاخوری در محیط کار……………………………………………………352-1-23.ایجاد تعاونی های مسکن و تهیه ی مسکن ارزان قیمت برای کارکنان ………………362-1-24.بیمه وبازنشستگی…………………………………………………….372-1-25.بازنشستگی…………………………………………………………………………….372-1-26.هدف طرح های بازنشستگی………………………………………………………..392-1-27. مزایای بازنشستگی…………………………………………39الف)بیمه ………………………………………………………………………………………40ب)بیمه عمر………………………………………………………………………………………41ج)بیمه خدمات ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (1077)

2-10-1 متغیر وابسته21فصل دوم : مطالعات نظری221-2- مقدمه232-2- تحولات اجتماعی231-2-2- آگوست کنت252-2-2- دیدگاه ابن خلدون263-2-2- دیدگاه سوروکین274-2-2- نظریات تکامل285-2-2- اشاعه296-2-2- فرهنگ پذیری297-2-2- شهری شدن298-2-2- صنعتی شدن و خانواده299-2-2- طبقه بندی تغییرات اجتماعی3010-2-2- مرتن3111-2-2- هانتینگتون333-2- بازنمایی351-3-2- ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (1076)

مبحث اول: وضعیت موجود در صحنه ی واقعیت83گفتار اول: امکان سلب آزادی از مهاجرین غیر قانونی و مشکلات مربوط به برخورداری از حمایت کنسولی برای آنها84گفتار2: امکان تحمیل رفتارهای ضد انسانی یا شرایط نا مساعد ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (1075)

اولین آنتیبیوتیکهایی که جهت درمان بیماری سل به کار گرفته شدند، استرپتومایسین (Streptomycin) و پاراآمینوسالیسیک اسید (para aminosalicylic acid) بوده که در دهه 1940 تجویز شدند. این داروها به طور موفقیت آمیزی به صورت مجزا ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (1074)

گفتار اول: تاریخچه سازمان های بین المللی15گفتار دوم: مفهوم سازمان های بین المللی17گفتار سوم: ویژگی ها و خصوصیات کلی سازمان های بین المللی20گفتار چهارم: عضویت در سازمان های بین المللی23گفتار پنجم: مصونیت های سازمان های ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1073)

2-3-1) مقدمه522-3-2) مفهوم اثربخشی522-3-3) سیر تاریخی نظریات درباره اثربخشی سازمانی542-3-4) اهمیّت اثربخشی سازمانی552-3-5) معیارهای ارزیابی اثربخشی سازمانی562-3-5-1) مُدل سیستم منابع572-3-5-2) مُدل مبتنی بر فرایند درونی582-3-5-3) مُدل فرایند مدیریت582-3-5-4) مُدل ساختاری- وظیفه ای592-3-5-5) مُدل ارزش‌های رقابتی592-3-5-6) ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (1072)

نتیجه‌گیری و پیشنهادها119منابع126 مقدمه رشد و توسعه پایدار اوضاع اقتصادی نیازمند تأمین اعتبار است. یکی از راه‌های تأمین اعتبار کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم، جذب سرمایه خارجی است. بر این اساس، جبران عقب‌ماندگی ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1070)

فصل دوم: بررسی منابع2-1- بیماری بلایت باکتریایی گردو242-1-1- عامل بیماری Xanthomonas arboricola pv. juglandis252-2- ویژگی های جنس زانتوموناس262-3- روش های شناسایی جنس Xanthomonas282-3-1- صفات مورفولوژیکی282-3-2- صفات بیوشیمیایی282-4- روش های سرولوژیکی و مولکولی282-5- فیلوژنی جنس Xanthomonas29 ادامه مطلب…